Road to Spirit Mountain

oil on canvas 40"x 30" $1175